Kwiecień w świetlicy szkolnej ‘2018

W kwietniu w świetlicy szkolnej prowadziłyśmy pogadanki na temat: Świat roślin i zwierząt. Uczniowie wykonali prace plastyczne: “Bociany”, “Kolorowe motyle”, “Żabki”.

Rozmawiałyśmy z uczniami o zbliżających się świętach majowych: Święto Pracy, Święto Konstytucji 3-go maja.  Uczniowie wymieniali i opisywali zawody, jakie wykonują kobiety i mężczyźni. Opisywali wygląd flagi państwowej i godła Polski. Dzieci wykonały pracę plastyczną: “Godło Polski”.