Projekt – Szkoła Wspierająca Uzdolnienia – “Psychodydaktyka twórczości”

W oparciu o program „Przygoda na planecie Tęczowy Zakątek” w roku szkolnym 2017/2018  odbywały się zajęcia z psychodydaktyki twórczości. Dodatkowe zajęcia twórcze pozwoliły uczestnikom tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki oraz ciekawie spędzać czas.

Zajęcia wyzwoliły w dzieciach autentyczną radość tworzenia na skutek poznawania różnorodnych technik plastycznych, częstej zmiany materiałów oraz zróżnicowanych metod, form i środków. Poprzez obcowanie z wytworami kultury i sztuki   poznawały  nowe techniki.

Zabawowa forma zajęć miała na celu zachęcenie dzieci do udziału w zajęciach, równocześnie dawała  im dużo radości i satysfakcji.

Poprzez zajęcia, w toku różnorodnych działań rozwijały uzdolnienia, zainteresowania artystyczne oraz  wrodzone możliwości twórcze. Wyrażały uczucia i emocje. Rozwijały swoją kreatywność, odkrywały przyjemność tworzenia i cieszyły się uzyskanym efektem.   Podsumowaniem zajęć była akredytacja z udziałem komisji: pani Agnieszki Zalech –wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, pani Elżbiety Lemańskiej – koordynatora projektu z ramienia MSCDN Wydział w Płocku, pani  Iwony Kobylańskiej – lidera projektu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, konsultantem zajęć twórczości w MSCDN Wydział w Płocku, pani Hanny Kurty – dyrektora SP nr 2,  pana Marka Zdrojewskiego – naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego. Po przeprowadzonej akredytacji nasza szkoła otrzyma Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Dorota Dudzińska

Joanna Gąsiorowska