Maj w świetlicy szkolnej ‘2018

W maju zapoznałyśmy uczniów z największymi miastami i rzekami w Polsce oraz z państwami sąsiadującymi z Polską. Uczniowie wyszukiwali i zaznaczali na mapie Polski poznane rzeki i miasta oraz wskazywali państwa graniczące z Polską.

Prowadziłyśmy pogadanki na tematy: “Z czym ci się kojarzy szczęśliwa rodzina?”, “Jaka jest moja mama i za co ją kocham?”. Dzieci wykonały prace plastyczne: “Rodzinny portret”, Laurka dla mamy”, “Autoportret”, “Bez z popcornu”.

Uczniowie chętnie brali udział w zabawach ruchowych w sali świetlicowej i na szkolnym placu zabaw.