Spotkanie z Policjantem  

Dnia 11 września 2018 r. w szkole odbyło się spotkanie z POLICJANTEM p. Krzysztofem Dobrzenieckim na temat “Bezpieczna droga do szkoły”dla klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Omówiono zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pieszych, rowerzystów i pasażerów. Dzieci dostały prezenty w postaci planów lekcji, komiksów, odblasków.

Organizatorzy spotkania: pedagog szkolny, psycholog, policjant.