Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego programu rozwijającego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu MEN i organu prowadzącego pozyskaliśmy kwotę 15 000zł, którą przeznaczyliśmy na zakup różnorodnych pozycji książkowych dla uczniów od klasy O do VIII. Nasza biblioteka wzbogaciła się o 1208 nowych książek co przekłada się na 522 tytuły.

Zapraszamy uczniów, tych młodszych również z rodzicami, o zapoznanie się z nową ofertą biblioteki szkolnej i wypożyczenie swojej wymarzonej książki.