Pani Dyrektor Hanna Kurta – w gronie wyróżnionych do Nagrody Super Dyrektor

W czerwcu 2018 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej 2 Sierpcu podjęła decyzję o zgłoszeniu pani Dyrektor Hanny Kurty do konkursu Super Dyrektor, organizowanego przez miesięcznik Dyrektor Szkoły. W tajemnicy przed naszą bohaterką, uczniowie przygotowali film i prezentację multimedialną, która pokazywała przebieg kariery, zdolności, cechy charakteru naszego dyrektora. Znalazły się tam wypowiedzi nauczycieli, uczniów i ich rodziców, absolwentów,  emerytów pracujących kiedyś z panią Hanną Kurtą. Celem konkursu było wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli. Wszyscy zgodnie uznali, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, wzorowo pełniący tę funkcję od 27 lat, zasługuje na miano Super Dyrektora.

W dniu 18 października, pani Dyrektor, na specjalne zaproszenie kapituły konkursowej, wzięła udział w V Kongresie Dyrektorów, który odbywał się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Zgromadzili się tam najlepsi dyrektorzy, pedagodzy z całej Polski. Konferencja okazała się  doskonałą okazją do tego, by wysłuchać wystąpień gości specjalnych, zadać pytania ekspertom i podzielić się doświadczeniami.

Kandydatura naszego dyrektora przeszła wszystkie etapy weryfikacji, znalazła się w gronie zakwalifikowanych do nominacji Super Dyrektor.  Nominowani do nagrody byli  nie tylko dyrektorzy z całej Polski, ale także z zagranicy.  Jesteśmy z naszej pani Dyrektor niezmiernie dumni. Chcemy, by wiedziała, że zauważamy i doceniamy jej zaangażowanie w pracę, serce, które wkłada w kierowanie placówką.