Samorząd Uczniowski uczy tolerancji

3 grudnia obchodzić będziemy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wśród naszych uczniów, znajomych są osoby, które doświadczyły różnych przykrości z tego powodu.  Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim postanowili zorganizować Dzień Kolorów, poświęcony osobom sprawnym inaczej. Chcieli pokazać, jak świetnie radzą sobie w szkole  uczniowie, którzy posiadają  orzeczenie  o  niepełnosprawności. Jak wspaniałymi kolegami, koleżankami są dla innych, jak często się uśmiechają pomimo chorób.   Jest to poważny temat, gdyż  zależy nam, by w szkole, w naszym otoczeniu wszyscy czuli się dobrze. Akcja ta zapoczątkowała szereg działań, które zostaną podjęte w najbliższym czasie, związanych z  funkcjonowaniem w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami.