Ratusz-wróżby andrzejkowe oraz wystawa instrumentów muzycznych-kl. 1c