XXIII Harcerska Turniejada Mikołajkowa

XXIII Harcerska Turniejada Mikołajkowa

Sobotę 8 grudnia harcerze ze szkolnej drużyny spędzili bardzo ciekawie, radośnie i na sportowo. Tak jak co roku w grudniu, również i w tym roku, Komenda Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka zaplanowała i zorganizowała turniejadę mikołajkową – zmagania sportowe drużyn harcerskich połączone z umiejętnościami harcerskimi i wiedzą dotyczącą rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na starcie w Szczutowie zameldowało się sześć drużyn harcerskich i jedenaście zuchowych. Konkurencje sportowe dla harcerzy przygotowali instruktorzy z Rościszewa, a przeprowadziła dh. Agata z Sierpca, dla zuchów zabawy poprowadziły zuchmistrzynie ze Szczutowa.

Harcerze z 1dh im. Szarych Szeregów dzielnie się spisali, wywalczyli I miejsce, zdobywając piękny puchar i dyplom, a każdy uczestnik pamiątkowy kubek i słodycze. Po zawodach wszyscy zadowoleni wróciliśmy do Sierpca.

phm Agata Urbańska, foto dh. Edyta Malicka