Dla Fundacji Pomocy Goldenom Aurea💝⭐️ kl. 2a

Cieszy fakt, że w naszej szkole “psi los” nie jest obojętny uczniom i zadawalające jest to jak mali wolontariusze z klasy 2a ruszyli na Pomoc Goldenom. Dzięki ich zaangażowaniu na konto Fundacji Pomocy Goldenon została wpłacona kwota 316 zł i 42 gr.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazali swoje serce i wsparli naszą akcję 🐶
Weronika Marcinkowska