Promocja i Profilaktyka Zdrowia Psychicznego

W bieżącym roku szkolnym realizujemy działania z modułu

PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Oto zestawienie wszystkich działań podjętych w okresie wrzesień-grudzień w ramach PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE „W zdrowym ciele zdrowy duch

 

Nasi uczniowie brali czynny  udział w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych:

Program Wieloletni “Niepodległa” wpisujący się w działania projektu “Wolność, Godność, Niepodległość”

Projekt ekologiczno-edukacyjny „Zbieraj z klasą”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Sprzątanie Świata

“I’m proud to be Polish” – Jestem dumny z bycia Polakiem – 100 kartek na stulecie Niepodległości

Efektywne wykorzystanie narzędzi TOC na lekcjach języka angielskiego – uzyskanie certyfikatu

Udział w turnieju “Z Podwórka Na Stadion” o Puchar Tymbarku

Święto Pluszowego Misia

Ogólnopolska zbiórka na budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci na Podkarpaciu

Szlachetna Paczka

Świąteczna Akcja “PACZKA” – Pomoc  Polakom na Kresach

W swoich działaniach zmierzających do rozwoju zainteresowań uczniów i propagowania alternatywnych w stosunku do komputera i telewizji form spędzania wolnego czasu zaproponowaliśmy uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

  1. Koło teatralne „Scena pod Trzynastką” (klasy 4-6)
  2. Zespół wokalny „Wesołe nutki” (klasy 4-6)
  3. Zespoły taneczne „Crazy Girls” oraz „Red Dance”
  4. Koła przedmiotowe: języka polskiego, matematyczne, historyczne, przyrodniczo-geograficzne, języka angielskiego, plastyczne
  5. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach SKS’ów (klasy 1-6)
  6. Zbiórki zuchowe i harcerskie (klasy 1-6)
  7. Gimnastykę korekcyjną (klasy 0-6)
  8. Koło fotograficzne (klasy 4-8)

Programy profilaktyczno-wychowawcze realizowane w szkole:

Trzymaj formę

Znajdź właściwe rozwiązanie kl.6

Nie pal przy mnie, proszę! kl.3

Bieg po zdrowie kl.4

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Strażnicy Uśmiechu

Przyjaciele Zippiego kl.1-3

 

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w szkole:

Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży kl.2-8

Zajęcia z pedagogiem- Czym jest tolerancja? Czym jest asertywność?

Zajęcia z psychologiem – Trening zastępowania agresji

Zajęcia z pedagogiem i psychologiem – Zaburzenia odżywiania. Anoreksja. Bulimia.

Zajęcia z pedagogiem – Przeciwdziałanie uzależnieniom od telefonu i alkoholu.

Pedagog szkolny przeprowadził ankiety wśród uczniów oraz ich rodziców na temat samopoczucia w klasie i bezpieczeństwa w klasie.

 

W szkole obchodzimy:

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

„Znicz pamięci”

Święto Pluszowego Misia

Wybory Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania

 

Nauczyciele naszej szkoły organizują liczne wycieczki jednodniowe oraz zielone szkoły o charakterze edukacyjno-sportowym –uczniowie uczestniczyli aż w siedemnastu wyjazdach m. in. do kompleksów rekreacyjno-sportowych, odbywali zajęcia w centrach naukowych, muzeach, laboratoriach, aquaparkach, w parku narodowym.

Uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły uczestniczą w konkursach, akcjach i działaniach o zasięgu lokalnym:

Współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych za rok szkolny 2017/2018 – I miejsce w powiecie sierpeckim – to już tradycja w naszej szkole

Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”

Mazowieckie Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych

Bieg pamięci narodowej

I Sierpecki Turniej Tańca Sportowego

Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko

Spotkanie autorskie z dziennikarzem, pisarzem, youtuberem, miłośnikiem gier komputerowych Krzysztofem Piersa

IV Powiatowy Turniej Matematyczny “Super Rachmistrz”

Świetlicowy konkurs “Bezpiecznie poruszam się po drodze”

Spotkanie z Warszawskim Kataryniarzem

Akcja charytatywna „Pomalujmy świat Marcelka”

Warsztaty ceramiczne w pracowni “BiS”

Warsztaty- Tradycyjna ozdoba choinkowa ze Stowarzyszeniem Nasze Ostrowy

Zielony survival w Ostrowach

Spotkanie z Wicemistrzami Polski z 2016 r. AMP Futbol „GKS Góra”

XXIII Harcerska Turniejada Mikołajkowa

ponadto:

Pani Dyrektor Hanna Kurta znalazła się w gronie wyróżnionych do Nagrody Super Dyrektor

– zajęcia z życia fizycznego odbywają się na basenie

– w naszej placówce pracuje psycholog

– klasy młodsze uczestniczyły w spotkaniach z policjantami lub odwiedzały komendę policji

– społeczność uczniowska wybrała nowy Samorząd Uczniowski w klasach starszych

– w szkole prężnie działa wolontariat „Jeden drugiemu”

Komórka komórce nierówna – biologia inaczej. Jak uczyć się skuteczniej?

– odbyło się „Pasowanie na Świetlika”

– Samorząd Uczniowski zorganizował Mikołajkowy Wieczór Filmowy

– nasi uczniowie oraz reprezentacja szkolna zdobyła liczne tytuły sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym i rejonowym

– szkoła wspiera liczne lokalne akcje charytatywne

– szkoła współpracuje ze schroniskami dla zwierząt oraz fundacjami opiekującymi się naszymi małymi przyjaciółmi