Spotkanie z policjantem dla klas I-III na temat “Bezpieczne ferie”

Dnia 22 stycznia br. odbyło się spotkanie z policjantem dla klas I-III. na temat “Bezpieczne ferie”. Policjant poruszył również temat konsekwencji przemocy wśród dzieci. Organizatorami spotkania były: pedagog i psycholog szkolny.