Miano Szkoły Niepodległej dla SP 2 w Sierpcu

 

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że nasza placówka otrzymała miano Szkoły Niepodległej.

Gala nadania mian Szkoły Niepodległej odbyła się w piątek 8 lutego w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Naszą szkołę w imieniu dyrektora Hanny Kurty reprezentowała pani Agata Urbańska – koordynator szkolny konkursu Szkoła Niepodległej.

Pierwszą część uroczystości stanowiła konferencja naukowa „Drogi do Niepodległości”, którą zorganizowano w przededniu 100. rocznicy inauguracji Sejmu Ustawodawczego, pierwszego parlamentu niepodległej II Rzeczypospolitej. W wydarzeniu tym wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Prezes IPN dr Jarosław Szarek, Przewodniczący ZHR prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz nauczyciele, historycy i harcerze.

Po wysłuchaniu wykładów uczestnicy gali wzięli udział w otwarciu wystawy Niepodległa z okazji 100. rocznicy rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego oraz w zwiedzaniu sejmu z przewodnikiem.

W drugiej części uroczystości odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających zdobycie mian Szkoły Niepodległej, który był konkursem ogólnopolskim zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasza szkoła przystąpiła do tego konkursu w marcu 2018r. Aby zdobyć to zaszczytne miano musieliśmy zrealizować wybranych siedem zadań i w wyznaczonym terminie przesłać sprawozdania z ich realizacji będące potwierdzeniem „wędrówki” po Miano Szkoły Niepodległej – wędrówki wyznaczonej szlakami: Trzech Świąt Rzeczpospolitej, Współtwórców Niepodległości, Żołnierzy Niepodległości, Dróg do Niepodległości i Pierwszych Dni Wolności.

Do programu zgłosiło się 400 szkół i przedszkoli, ale zaledwie 215 udało się przejść symboliczny szlak i osiągnąć zamierzony cel – zdobycie miana Szkoły Niepodległej. W realizację tego przedsięwzięcia włączyła się cała społeczność szkolna. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli podjęli trud wędrówki i zrealizowali zadania programu ZHR Niepodległa 1918-2018.

koordynator projektu Agata Urbańska