Walka i nadzieja -14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa

14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa, największa podziemna armia w okupowanej Europie

Rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 77 lat temu, 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w AK, konspiracyjną organizację wojskową działającą na terenie Polski. Dowódcą został generał Stefan Rowecki „Grot”. AK była największą podziemną armią w okupowanej Europie.

Dyrektor Szkoły wraz  z  harcerzami, Burmistrzem  i  Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku Armii Krajowej, upamiętniając 77 rocznicę powstania Sił Zbrojnych w Kraju. Na zbiórce poświęconej rocznicy powstania Armii Krajowej harcerze umyli szkolny pomnik, wygrabili liście i gałęzie, a także zapoznali się z historią AK i miejscami w Sierpcu związanymi z generałem Władysławem Andersem.

 

Foto: z archiwum szkoły i UM Sierpc