Apel profilaktyczny “Hejt! Mowa Nienawiści”

W dniach 27 i 28 lutego odbyły się apele pod hasłem „Hejt! Mowa Nienawiści” dla klas 6, 7 i 8. Pierwszego dnia spotkanie nt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia – różne oblicza przemocy” poprowadziła sędzia rodzinny – Pani Stanisława Joanna Gajtka. Przekazała uczniom informację o tym, jak wygląda praca sędziego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz jaką drogę trzeba przejść, aby móc pracować w tym zawodzie. Poruszony został temat o zachowaniach demoralizujących i konsekwencjach takiego zachowania przez osoby nieletnie.
Następnego dnia uczniowie uczestniczyli w spotkaniu nt. „Konsekwencje mowy nienawiści we wszystkich aspektach – Cyberprzemoc” z policjantami: Panią Aleksandrą Szarwińską oraz Panem Krzysztofem Dobrzenieckim. Policjanci przedstawili film, który przedstawiał skutki ryzykownych zachowań podejmowanych w sieci, m.in. nadmierne korzystanie z Internetu, włamania na konta internetowe, korzystanie z pornografii, wysyłanie zdjęć obcym osobom. Przekazane zostały również informacje o tym, jakie czyny są karalne i jakie są przewidziane konsekwencje wobec nieletnich za nieprzestrzeganie prawa oraz norm społecznych zarówno w świecie rzeczywistym, jak wirtualnym.
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała informacji zarówno Pani sędzi, jak i policjantów. Uczniowie zostali wzbogaceni w nową wiedzę o tym, jak unikać konfliktów z prawem oraz jak reagować na cyberprzemoc.

Organizatorzy:
Anna Biegańska – pedagog szkolny SP2
Barbara Kuskowska – pedagog szkolny Gimnazjum Miejskiego
Anna Jarzyńska – psycholog szkolny SP2