Wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu – kl. 7c

W Pierwszy Dzień Wiosny, w przeddzień Światowego Dnia Wody klasa 7c wraz z wychowawcą Katarzyną Pawłowską odwiedziła Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Sierpcu. Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z tym przedsiębiorstwem. Staramy się, aby każdego roku choć jedna klasa zapoznała się z etapami oczyszczania ścieków. Poznajemy urządzenia niezbędne do oczyszczania mechanicznego, biologicznego i chemicznego. Chcemy zrozumieć znaczenie tego procesu dla środowiska naturalnego. Uczymy się oszczędzać wodę dbając nie tylko o powietrze w projekcie “Sierpc bez smogu”, ale także o jakość polskich wód.