WAŻNE informacje

OSOBY I INSTYTUCJE SZKOLNE I POZASZKOLNE DLA OSÓB  WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ:

 

 • PEDAGOG SZKOLNY I PSCYHOLOG SZKOLNY – gabinety pedagoga i psychologa szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej NR 2 oraz w Budynku Gimnazjum, nr tel. 24 275-22-53 wew.19  
 • OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:
 1. MOPS – ul. Świętokrzyska Świętokrzyska 12, Sierpc, tel. 24 275 46 44; 24 275 25 71
 2. GOPS – Narutowicza 21C, Sierpc, tel. 24 275 31 58
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – ul. Świętokrzyska 2a, Sierpc, tel. 24 275 76 60
 • PORADNIA PSCYHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SIERPCU – ul. Armii Krajowej 8a, tel. 24 275 29 94
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOWTNEJ „MEDICAR”, ul. Grota Roweckiego 2a, tel. 24 275 32 20
 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „SABA-MED” W PŁOCKU – ul. Kobylińskiego 14, tel. 24 263 23 79, Płock
 • KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SIERPCU – ul. Jana Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc, tel. 24 265 82 00
 • Informujemy, że jest możliwość korzystania z dokumentu „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, na stronie: https//bezpiecznaszkola.men.gov.pl
 • W szkole w budynku SP2 oraz w Budynku Gimnazjum przy wejściu głównym znajduje się “skrzynka zaufania”, do której można wrzucać spostrzeżenia, uwagi i propozycje.