Ogłoszenie

Przypomnienie zasad zwrotu podręczników.

Przypominamy, że rodzice we wrześniu podpisali deklarację, zgodnie, z którą:

  1. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać, rysować.
  2. Płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika.3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego, wpłacając odszkodowanie w wysokości 100% ceny zakupu podręcznika. (Ceny w tabelkach)
  3. Wypożyczający może oddać za zagubiony lub zniszczony podręcznik taki sam, zakupiony we własnym zakresie.
  4. Uczniowie, którzy wyjeżdżają na wypoczynek przed zakończeniem roku szkolnego proszeni są o wcześniejszy zwrot podręczników w celu rozliczenia się z biblioteką szkolną.
  5. Za uszkodzenie uznaje się: zalanie książki płynem, popisanie długopisem lub kredką, brakujące lub podarte strony podręcznika, brak okładki. 
  6. Bardzo proszę o pozostawienie przyklejonych okładek na podręcznikach. W większości przypadków po ich oderwaniu podręcznik ulega zniszczeniu.

Informacje dotyczące płatności za zniszczone podręczniki będą wysyłane do rodziców uczniów oraz ich wychowawców.

Z biblioteką szkolną należy rozliczyć się do 17.06.2019 r.
Uprzejmie informuję, że zwrotowi podlegają wszystkie podręczniki (oprócz religii).

 

Podręczniki klasami – po 5 osób – uczniowie przynoszą do biblioteki według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ROK SZKOLNY  2018/2019

 

L.p GODZINA PIĄTEK

7 VI

PONIEDZ.

10 VI

WTOREK

11 VI

ŚRODA

12 VI

CZWARTEK

13 VI

PIĄTEK

14 VI

PONIEDZ. 

17 VI

1 8:00 – 8:45   7b 7a 6b  5b 3b j. ang. 1b 2a
2 8:55- 9:40     7c   4d 5c  5a 3a j. ang.  
3 9:50 – 10:35   8b 8a 6a    5e 2a 2c
4 10:45 – 11:30   4a   6d 7d   4c 1c  
5 11:50 – 12:35 1a   6c   4b 5d   4e 2d
6 12:55 – 13:40     8c   5f   1d    
7 13:50 – 14:35         2b    
8 14:45 – 15:20              

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW: TYTUŁ I CENA

PODRĘCZNIKI DLA KLAS 4

PRZEDMIOT TYTUŁ CENA
Język polski Słowa z uśmiechem :

Literatura i kultura

Nauka o języku i ortografia

 

10,89

10,89

Matematyka Matematyka wokół nas 20,69
Przyroda Tajemnice przyrody 21,20
Historia Historia 18,82
Muzyka Klucz do muzyki 8,90
Technika Bądź bezpieczny na drodze 7,90
Plastyka Plastyka 5 8,90
Informatyka Lekcje z komputerem 7,90
Język angielski STEPS PLUS 1 21,78

PODRĘCZNIKI DLA KLAS 5

PRZEDMIOT TYTUŁ CENA
Język polski Słowa z uśmiechem :

Literatura i kultura

Nauka o języku i ortografia

 

12,87

12,87

Matematyka Matematyka wokół nas 25,74
Biologia Puls życia 24,30
Geografia Planeta nowa 24,30
Historia Historia 5 22.77
Muzyka Klucz do muzyki 8,90
Technika Technika na co dzień 5,97
Plastyka Plastyka 5 8,90
Informatyka Informatyka 5 8,90
Język angielski STEPS PLUS 2 22,50

PODRĘCZNIKI DLA KLAS 7

PRZEDMIOT TYTUŁ CENA
Język polski Myśli i słowa 24,43
Matematyka Matematyka z plusem 25,20
Biologia Puls życia 25,00
Chemia Chemia Nowej Ery 25,00
Geografia Planeta nowa 25,00
Fizyka Spotkania z fizyką 23.00
Historia Historia 7 21.64
Muzyka Klucz do muzyki 9,88
Plastyka Plastyka 7 10,40
Informatyka Informatyka 7 9,41
Język niemiecki Aha! Neu 23,39
Język angielski English Class A 2+ 25,74

PODRĘCZNIKI DLA KLAS 8

PRZEDMIOT TYTUŁ CENA
Język polski Myśli i słowa 23,39
Matematyka Matematyka z plusem 25,20
Biologia Puls życia 24,60
Chemia Chemia Nowej Ery 24,60
Geografia Planeta nowa 24,55
Fizyka Spotkania z fizyką 23.00
Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro 9,00
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie 9,00
Historia Historia 7 22.77
Muzyka Klucz do muzyki 10,38
Plastyka Plastyka 7 10,40
Informatyka Informatyka 7 9,90
Język niemiecki Aha! Neu 23,39
Język angielski Repetytorium ósmoklasisty 25,74