Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny

Okrągły Stół to realizacja zapowiedzi  Premiera Mateusza Morawieckiego, który zadeklarował podjęcie ogólnonarodowej debaty nad przyszłością polskiej oświaty.  Wzorem wcześniejszych spotkań Okrągłego stołu uczestnicy debat w regionie rozmawiali  o polskiej szkole w 5 blokach tematycznych: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w systemie edukacji”,  „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy. Do udziału w obradach zostali zaproszeni nauczyciele, w tym członkowie związków zawodowych, przedstawiciele organizacji rodziców i dzieci, organów prowadzących szkoły, naukowców, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Naszą szkołę reprezentowała pani   wicedyrektor  p.  Katarzyna Kordulasińska  oraz uczennica z  kl. 7b Natalia Kordulasinska.