Wykaz PODRĘCZNIKÓW oraz DNI WOLNYCH od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019 / 2020

Wykaz podręczników 2019-20

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu w roku szkolnym 2019 / 2020 

  • 14 października 2019     „Dzień Edukacji Narodowej” – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 31 października 2019     zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej
  • 23 – 31 grudnia 2019             przerwa świąteczna
  • 2 – 3 stycznia 2020         dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 9 – 14 kwietnia 2020      przerwa świąteczna
  • 21 – 23 kwietnia 2020   egzamin klas ósmych – w tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej
  • 30 kwietnia 2020 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 12 czerwca 2020 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  w świetlicy szkolnej (sala nr 27 bud. ul. Płocka 38 a) ) w godzinach 6:30 – 16:00