Innowacja pedagogiczna „Edukacja przez Szachy w szkole”

Program zajęć szachowych będzie realizowany w ciągu dwóch lat nauki – w pierwszym roku dla klas Ic i IId , w drugim roku nastąpi jego kontynuacja. Podstawą prowadzenia zajęć są materiały samodzielnie przygotowywane przez nauczyciela na bazie szkolenia instruktażowego, zorganizowanego przez PZSz. Treści programu zajęć szachowych dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, a ich poszerzanie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczych i logicznego myślenia. Program zajęć szachowych, mimo, iż nie ma bezpośredniego związku z podstawą programową, wykorzystuje jej zalecenia dotyczące możliwości korzystania z różnych metod wspierania rozwoju myślenia uczniów oraz respektowania w procesie nauki gry w szachy,  wartości wychowawczych. Zadaniem tej innowacji  jest przekazanie początkującym szachistom w jak najkrótszym czasie, zwięźle i przystępnie, zasad gry szachowej, a także pokazanie piękna szachów.

          Magdalena Wysocka i Aleksandra Rogowska