“MOBILNOŚĆ Kadry Edukacji Szkolnej”

               Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły,  w latach 2019-2021 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sukcesem dla nas jest to, że nasz projekt „Mobilny nauczyciel- aktywny uczeń”, zdobył uznanie i pozwoli nam na realizacje postawionych zadań, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce, co będzie korzystne dla całej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim dla uczniów.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły w trzech obszarach:

-podniesienie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów w celu zaangażowania kadry w realizację współpracy międzynarodowej w ramach projektów unijnych i eTwinning;

-podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli języków obcych w celu podniesienia efektywności nauczania języka angielskiego oraz niemieckiego w naszej szkole;

-stosowanie TIK przez nauczycieli przedmiotów na lekcjach w stopniu wyższym niż do tej pory, aby uatrakcyjnić jakość kształcenia.

W ramach dwuletniego projektu zaplanowaliśmy dwanaście mobilności zagranicznych i wyjazdy naszej kadry min. do Irlandii, Republiki Malty oraz  Zjednoczonego Królestwa  na kursy językowe i metodyczne . Łączna wartość przyznanego dofinansowania to 34282,00 Euro .

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie kompetencji kluczowych nauczycieli (a w dalszej perspektywie uczniów), niewątpliwie zwiększy komunikację kadry w języku angielskim, podniesie umiejętności informatyczne nauczycieli. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz praktyka będą doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi, promocji szkoły oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk z innymi.