Zajęcia literacko- plastyczne o tematyce jesiennej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – grupa 0A