Gala wręczenia nagród w Miejskim Konkursie MULTIMEDIALNYM pt.: “Generał Władysław Anders, jego życie i działalność”

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wręczenie nagród w MIEJSKIM KONKURSIE MULTIMEDIALNYM pt.: GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS, JEGO ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ”, w ramach realizacji zadań ujętych w miejskim programie obchodów Roku Generała Władysława Andersa organizowanym wspólnie z Burmistrzem Miasta, Radę Miejską Sierpca i Szkołę Podstawową nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. Galę poprowadził przewodniczący komisji konkursowej pan Marek Zbigniew Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury,  zaś pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczył pan Piotr Przemysław Nowakowski Zastępca Burmistrza. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Sierpca pana Jarosława Perzyńskiego i Radę Miejską Miasta. Na zakończenie gali została zaprezentowana praca laureatki Niny Tyszki z Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jose’ de San Martin.

Laureatami zostali:
Kategoria I
Szkoła Podstawowa klasy 4-6
I miejsce – Bartosz Wiśniewski klasa 6 SP 2
II miejsce – Tomasz Maciejewski klasa 5 SP 3
III miejsce – Tymoteusz Wójcik klasa 5 SP 3
Wyróżnienie – Grzegorz Smykowski klasa 6 SP 3

Kategoria II
Szkoła Podstawowa klasy 7-8
I miejsce – Wiktor Kaczyński klasa 7 SP 2
II miejsce – Wiktor Wojciechowski klasa 8 SP 3
III miejsce – Amelia Witkowska klasa 8 SP 2
Wyróżnienie – Dominik Chrzanowski klasa 8 I  Prywatna Szkoła

Kategoria III
Szkoła Ponadpodstawowa
I miejsce – Jakub Dołasiński klasa 1 LO
II miejsce – Nina Tyszka klasa 2 ZS nr 1
II miejsce – Magdalena Prószyńska klasa 1 LO
III miejsce – Dominika Tarka klasa 1 ZS nr 2
Wyróżnienie – Kinga Koprowska klasa I ZS nr 2

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom.

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu były Marta Turalska oraz Elżbieta Olszewska – Lamka