Mikołajkowa Szansa na Sukces – Konkurs Piosenki w Języku Angielskim – Regulamin

 

MIKOŁAJKOWA SZANSA NA SUKCES – Konkurs Piosenki w Języku Angielskim

  Pobierz: REGULAMIN-MIKOŁAJKOWA SZANSA NA SUKCES

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

 1. Płocka 38a

09-200 Sierpc

telefon: 516 631 996

fax :(024) 275-78-22

e-mail:sp2@edu.sierpc.pl

Odpowiedzialni za konkurs: Anna Ostrowska, Dorota Gumińska, Ewa Doliwa, Krystyna Skowrońska, Marta Duda, Justyna Smykowska.

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów poprzez zapoznanie z kulturą krajów anglojęzycznych;
 • konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie wykonywania piosenek w języku angielskim;
 • aktywna edukacja europejska;

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu sierpeckiego. W konkursie mogą uczestniczyć soliści w trzech kategoriach wiekowych:

 • I KATEGORIA: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 • II KATEGORIA: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 • III KATEGORIA: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Reprezentanci poszczególnych kategorii przygotowują od 2 do 4 piosenek w języku angielskim (w zależności od kategorii wiekowej). Każda szkoła może zgłosić do dwóch uczestników do każdej kategorii. Podczas konkursu uczestnicy prezentują 1 wylosowaną piosenkę zawartą w regulaminie. Tekst piosenki zostanie wyświetlony na ekranie.

Kategoria I

1) Christmas Carol- Jingle Bells

https://www.youtube.com/watch?v=-1knAzs-YTE

2) Children Love to Sing- Santa Got Stuck Up The Chimney

Kategoria II

1) Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone

https://www.youtube.com/watch…

2) We wish you a Merry Christmas

3) Mariah Carey- Santa Claus Is Comin’ To Town

https://www.youtube.com/watch?v=yIeef8WNQ6U

Kategoria III

1) Ariana Grande – Santa Tell Me

https://www.youtube.com/watch?v=60QoHJCZLU0

2) Justin Bieber – Mistletoe

https://www.youtube.com/watch?v=SmP1Ae6azIk

3) Wham!- Last Christmas

https://www.youtube.com/watch?v=s6z1xazpGJ4

4) Britney Spears – My only wish

 

Soliści mogą wystąpić z towarzyszeniem własnych instrumentów muzycznych . Jury może przyznać nagrody I, II i III stopnia dla najlepszych solistów w trzech kategoriach wiekowych.

 

KRYTERIA OCENY

Jury konkursowe powołuje organizator, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do zmian regulaminu. Jury oceniać będzie:

dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

 • walory głosowe,
 • poprawność językową,
 • technikę wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • indywidualność artystyczna.

Werdykt jury jest niepodważalny.

 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do Mikołajkowej Szansy na Sukces oraz zgodę na udział w konkursie należy dostarczyć osobiście, przesłać listownie, faxem lub e-mailem na adres Szkoły Podstawowej nr 2, lub adres dorotaguminska@op.pl do dnia 30 listopada 2019 r. z dopiskiem „Mikołajkowa Szansa Na Sukces”

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, kategorię wiekową, repertuar, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Do regulaminu konkursu dołączono zgodę na udział w konkursie oraz druk zgłoszenia, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami i odesłanie na adres organizatora.

Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu.

Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega prawo do zmiany godziny, o czym szkoły zostaną wcześniej poinformowane.

KARTA ZGŁOSZENIA

DO MIKOŁAJKOWEJ SZANSY NA SUKCES

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE PISMEM DRUKOWANYM

Nazwa i adres szkoły:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………

e-mail szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko uczestnika i kategoria wiekowa:

Kategoria I (klasy I-III) ………………………………………………………………………………………………………………………

Kategoria II (klasy IV-VI) …………………………………………………………………………….……………………………………..

Kategoria III (klasy VII-VIII) ………………………………………………..………………………………………………..

Nazwisko i imię opiekuna: ……………………………………………………………

Tel. ……………………………………..

Adres e-mailowy: ………………………………………………………………………..

Uczestnicy konkursu zgłaszając się do eliminacji:

 • wyrażają zgodę na publikację nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu.

ZGODA NA UDZIAŁ W MIKOŁAJKOWEJ SZANSIE NA SUKCES I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) ………………………………………………………………………………………………………………

w Mikołajkowej Szansie na Sukces.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).