Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. Lekcje z Emocjami.

Uczniowie klasy 6f w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym!

2 września uczniowie klasy 6f przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci, która od 12 lat działa na rzecz edukacji i popularyzacji nauki. W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczą w cyklu wartościowych lekcji, dzięki którym uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje oraz w jaki sposób radzić sobie z uczuciami. W ramach aktywnego uczestnictwa w projekcie klasa 6f otrzymała m.in. indeksy z naklejkami do notowania swoich postępów oraz zestaw kart z propozycjami aktywności do wykorzystania podczas zajęć. Scenariusze lekcji Uniwersytetu Dzieci w Klasie już rozbudziły w naszych uczniach kreatywność i naturalną ciekawość!

Wych. Dorota Gumińska