Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 30 października 2019 roku w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości, rodziców i opiekunów odbyła się niezwykła uroczystość, Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. Wszystkich zgromadzonych przywitała dyrektor szkoły, pani Anna Trzcińska, która szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów i ich rodziców. Tego dnia gościliśmy telewizję „TVL”, a nasze wspaniałe pierwszaki wzięły udział w programie pt. „Jak oni Ślubują?”. Starsi uczniowie naszej szkoły wystąpili  w roli znanych osobistości: Elżbiety Zapendowskiej, Agustina Egurroli, Super Niani, Pauliny Sykut i Macieja Rocka. Najważniejsze decyzje podejmowała  Pani Dyrektor Anna Trzcińska, w której rolę wcieliła się Kornelia z klasy czwartej. Pierwszoklasiści musieli wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami tanecznymi, wokalnymi oraz wspaniałym talentem recytatorskim. Polonez w wykonaniu dzieci zachwycił wszystkich obecnych na uroczystości. Był niezwykły, wzruszający i perfekcyjny.  Następnie uczniowie zaśpiewali wesołą i rytmiczną piosenkę „Puk, puk to ja mały uczeń pierwszaczek”. Ten entuzjastyczny występ pokazał nam, kto w dniu dzisiejszym jest najważniejszy. Uczniowie wykazali się również znajomością zasad panujących w szkole, recytując je z niezwykłą pewnością.  Nikt już nie miał wątpliwości, że są gotowi, by złożyć uroczystą przysięgę. Po zakończeniu  części artystycznej nadszedł kulminacyjny moment naszej uroczystości.   Wprowadzono sztandar i wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Pani dyrektor  odczytała tekst ślubowania, który uczniowie zgodnie powtórzyli. Pierwszoklasiści ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia oraz pomagać innym. Po tych słowach dyrektor szkoły dokonała uroczystego aktu pasowania dotykając ramię każdego ucznia symbolicznym ołówkiem. Z dumą przyjmowaliśmy pierwszaków do grona uczniów naszej szkoły. Dzieci otrzymały piękne dyplomy, które będą pamiątką tego wyjątkowego dnia. To była niezwykła i wzruszająca uroczystość.  Jesteśmy dumni, że mamy tak mądrych i utalentowanych uczniów. Naszym wspaniałym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów i powodzenia  w nauce.