WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KLAS 3-8

4 grudnia w naszej szkole rozpoczęły się warsztaty profilaktyczne na temat „Cyberprzemoc i zagrożenia w sieci”, w starszych klasach poruszana jest również tematyka zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza z palenia e-papierosów, które wśród młodych osób zdobywają coraz większą popularność. Warsztaty prowadzone są przez zaproszonych trenerów z firmy szkoleniowej ERUDIUM. Zajęcia mają formę edukacyjną oraz angażują uczniów do doświadczeń poprzez ćwiczenia. Warsztatami zostały objęte wszystkie klasy 3-8. Będą odbywały się do 11 grudnia 2019 r.