Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników szkoły, emerytów i gości.

W dniu 19  grudnia odbyła się Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników szkoły, emerytów i zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem przez harcerzy  Betlejemskiego Światła Pokoju, symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem oraz “Jasełkami”, które przygotowała klasa V e pod kierunkiem p. Moniki  Michalskiej i p. Marcina Kowalczyka.  Pani dyrektor Anna Trzcińska złożyła życzenia i powitała wszystkich przybyłych a zwłaszcza: ks. dziekana Tomasza Kadzińskiego, p. burmistrza Jarosława Perzyńskiego, p. starostę Mariusza Turalskiego,  przewodniczącego Rady Rodziców p. Marka Drewnickiego, p. Dariusza Malanowskiego – przewodniczącego Rady Miasta, p. Piotra Podlaskiego przewodniczącego ZNP. Wymienieni goście również złożyli życzenia świąteczne. Następnie podzielono się opłatkiem i rozpoczęła się “wieczerza wigilijna”.