„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania . . .

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania, Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…czarna róża tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.       /Ks. Jan Twardowski/

Droga  Alu,

za Twoją obecność wśród nas, za wszelkie dobro, troskę, miłość i przyjaźń  –  dziękujemy. Z przekonaniem, że życie nie kończy się tu na Ziemi, bo Bóg jest Miłością – wierzymy, że będziesz żyć z Nim w Niebie. Nie mówimy … żegnaj Alu, lecz … do zobaczenia ….

Spoczywaj w pokoju.