X Edycja Powiatowego Konkursu – Zagrożenia w Sieci

 

Regulamin konkursu 2020 ZAGROŻENIA W SIECI

Załącznik-nr-1 niepełnoletni zagrożenia w sieci

 

Regulamin konkursu  „Zagrożenia w sieci” kl. 7-8 

 1. Organizatorem Konkursu na najciekawszy projekt pt. „Zagrożenia w sieci” jest ZS nr 2 w Sierpcu (Ekonomik), ul. Wiosny Ludów 7; 09-200 Sierpc.

e-mail szkoły: zsz.sierpc@gmail.com

strona internetowa szkoły: www.zsznr2sierpc.pl, oraz FB –  ZS nr 2 w Sierpcu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, siódmych i ósmych klas szkół podstawowych powiatu sierpeckiego.
 2. Patronat nad  konkursem: Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
 1. Składanie prac konkursowych trwa do 03.2020 roku.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia 2020 roku podczas Gali Finałowej Konkursu.
 3. Cele konkursu:
 • zainteresowanie uczniów wszelkimi zagrożeniami napotkanymi w sieci
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń
 • promocja idei świadomego użytkowania najnowszych technologii informacyjnych, portali społecznościowych, serwisów…
 • świadome budowanie bezpiecznego wizerunku w sieci
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności medialnych wśród uczniów
 • przedstawienie młodzieży treści istotnych z punktu widzenia profilaktyki w szczególności;
 1. zmniejszenia zjawiska przemocy wśród młodzieży szkolnej
 2. kształtowanie pozytywnych postaw społeczeństwa i własnych relacji między szkolnych
 • popularyzacja przedmiotów informatycznych, graficznych wśród uczniów
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu
 • wzbudzanie zainteresowania informatyką, grafiką
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy
 • promowanie ambitnych i uzdolnionych uczniów
 • promocja szkoły.
 1. Forma prac konkursowych:
 • praca wykonana jako pokaz multimedialny (prezentacja multimedialna – zawierająca m.in. film, muzykę…), prezentacja musi być w pełni automatyczna, czas odtwarzania do 5 min, minimum 20 slajdów
 • film do 5 min
 • plakat format A3 lub większy
 • strona internetowa

Praca musi być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora/autorów, klasę, nazwę szkoły oraz opiekuna wykonawcy.

Prace powinny być wykonane indywidualnie lub w zespołach  2 osobowych.

 • Regulamin oraz załączniki do pobrania nr1, nr2 zostały zamieszczone na FB ZS nr2     w Sierpcu
 1. W konkursie ocenione będzie nowatorskie podejście do projektu.
 2. Niezależna Komisja Konkursowa powołana przez ZS nr 2 w Sierpcu dokona oceny prac biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • Innowacja i pomysłowość zgodnie z tematyką
 • oryginalność
 • estetyka wykonania
 • jakość wykonania
 • dynamiczność przekazu
 • sposób przekazania treści prezentacji.

 

 1. Jury:
 • organizatorzy powołują  jury konkursu, w skład którego wchodzą m.in.: koordynator konkursu, nauczyciele informatyki oraz współorganizatorzy konkursu
 • przewodniczący jury- Aneta Kaczyńska
 • jury pracuje w oparciu o regulamin konkursu
 • jury podejmuje decyzję w sprawie przyznania nagród.
 • decyzje jury podejmowane są zwykłą większością głosów podczas głosowania
 • uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury.

 

 1. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców Konkursu, którym zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: przesłanie pracy do dnia 03.2020r. na adres szkoły, lub osobiście do sekretariatu szkoły z dopiskiem: Konkurs „Zagrożenia w sieci.”

Uczestnik przystępujący do konkursu, wyrażą zgodę na publikowanie swoich danych osobowych.

 1. Informacje dodatkowe:
  • Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszając praw autorskich wykorzystać nadesłane projekty
  • Zaświadczenia wydajemy opiekunom nadzorującym wszystkie nadesłane prace.
 • Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:

Aneta Kaczyńska – nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZS nr 2 w Sierpcu

tel. koordynatora: 505 – 932 – 277

e-mail szkoły: zsz.sierpc@gmail.com

sekretariat ZS nr 2: tel. 24 275 28 51

 1. Termin i miejsce złożenia prac:

Gotowe prace należy składać  do sekretariatu ZS nr 2 do dnia 30 marca  2020r.,

do godziny 15.00 lub pocztą na adres: ZS nr 2 w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 7,

09-200 Sierpc, z dopiskiem – konkurs „Zagrożenia w sieci”.

Serdecznie zapraszamy