Informacja – Oddział Przedszkolny

Informacja

dla rodziców / opiekunów prawnych ubiegających się o przyjęcie

dziecka do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

na rok szkolny 2020 / 2021

 

W dniu 31 marca 2020 r. zakończył się termin składania wniosków  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnych naszej placówki.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na podstawie złożonych wniosków znajduje się poniżej:

lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów przyjętych na podstawie deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego znajduje się poniżej:

lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

W celu potwierdzenia przez rodziców / prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia   do oddziału przedszkolnego należy pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sierpc.pl   „wzór oświadczenia”, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną: sp2@edu.sierpc.pl   lub listownie za pomocą Poczty Polskiej  na adres szkoły:  SP nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38a 09-200 Sierpc  w dniach:  6 kwietnia 2020 r. – 8 kwietnia 2020 r.

Pobierz:     wzór oświadczenia pdf          wzór oświadczenia

Pobierz:     wzór oświadczenia docx      wzór oświadczenia