Zapraszamy do konkursu sportowego – Aktywność fizyczna w czasie nauczania zdalnego

Konkurs sportowy – Aktywność fizyczna w czasie nauczania zdalnego

Drodzy uczniowie

Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają uczniów do udziału w konkursie sportowym promującym aktywność fizyczną w czasie nauczania zdalnego. Wiemy, że ogromną ilość czasu spędzacie w domu, a koronawirus spowodował, że wasza naturalna aktywność została wywrócona do góry nogami.

Wierzymy, że na pewno macie wiele ciekawych pomysłów, jak aktywnie i na sportowo spędzać czas, bez regularnych lekcji wf, w domu, na dworze, pod opieką rodzica – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy pamiętać, że każda aktywność fizyczna zwiększa odporność organizmu na zachorowania.

Zapoznaj się z regulaminem poniżej, nakręć filmik, prześlij na podany niżej adres, dopilnuj terminu wysłania.

Najciekawsze filmiki we wszystkich kategoriach zostaną nagrodzone.

Regulamin Konkursu Sportowego  „Aktywność fizyczna w czasie nauczania zdalnego”

 ORGANIZATOR

 • Nauczyciele wychowania fizycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu  im. Armii Krajowej.
 • Honorowy patronat sprawuje Dyrektor SP nr 2 w Sierpcu.

CELE KONKURSU

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.
 • Kształtowanie wybranych cech motorycznych.
 • Rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.

ADRESACI KONKURSU

 • Uczniowie klas I-VIII SP nr 2 w Sierpcu

REGULAMIN

 • Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów z podziałem na kategorie wiekowe: klasy I-III; klasy IV-VI; klasy VII-VIII oraz z podziałem na płeć: Dziewczęta – Chłopcy.
 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego, amatorskiego filmu o treści dotyczącej aktywności fizycznej podczas nauczania zdalnego.
 • Film może być przygotowany w dowolnej technice umożliwiającej odtworzenie go przez organizatora (do 99 mb).
 • Film powinien być przesłany pod wskazany adres e-mail: aktywnosc.fiz.w.czasie.nz@wp.pl w wyznaczonym terminie od 20.04 do 8 maja 2020 r.
 • Czas trwania filmu powinien mieścić się w przedziale od 1-2 minut.
 • Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
 • Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SP nr 2 w Sierpcu.

NAGRODY

 • W każdej kategorii wiekowej oraz z podziałem na płeć zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.
 • Każdy uczestnik zostanie nagrodzony punktami z zachowania oraz oceną celującą z wychowania fizycznego.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.poz.1781)) przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego wyników.
 • Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Dariusz Malanowski, tel. 660 565 616, jak również wszyscy nauczyciele wf.