INFORMACJA dla Rodziców

Rodzice uczniów, którzy korzystali ze stołówki szkolnej  w miesiącu marcu  w roku szkolnym 2019 / 2020  proszeni są  o przesłanie aktualnego nr konta bankowego  do weryfikacji  na który na być przekazany zwrot  poniesionych kosztów za obiady

(proszę o dopisanie imienia i nazwiska oraz klasy ucznia).

Informację bardzo proszę przesyłać na e-dzienniku

do intendentki szkolnej – pani Małgorzaty Skorłutowskiej