Ważny komunikat ! 💚

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego:

12.06.2020r (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów naszej Szkoły.

16-18.06.2020 r.  dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 0-VII

16, 17 i 18 czerwca – egzamin ósmoklasisty.