Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020  pożegnanie absolwentów

 

W związku ze stanem epidemii zakończenie roku szkolnego miało w tym roku bardziej skromny charakter. W uroczystości, która odbyła się w czwartek 25 czerwca 2020r. wzięli udział uczniowie klas ósmych i uczący ich nauczyciele. Uroczystość uświetnili goście: Naczelnik Wydziały Oświaty Marek Zdrojewski, Przewodniczący Rady Miasta Sierpca Dariusz Malanowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Rodziców Starosta Powiatu Sierpeckiego Mariusz Turalski.

Wręczono nagrody dla najlepszych uczniów: „Złote Dwójki”, nagrody książkowe, statuetki za osiągnięcia sportowe i działalność proekologiczną, nagrody za osiągnięcia w konkursach i pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców.

Pani Dyrektor Anna Trzcińska podziękowała Panu Burmistrzowi, Radzie Miasta, Radzie Rodziców oraz każdemu, kto wspierał w różnorodny sposób pracę naszej szkoły. Uczniowie skierowali również słowa podziękowania dla nauczycieli za trudy ich kilkuletniej pracy. Nasza uroczystość zakończyła się akcentem muzycznym w wykonaniu uzdolnionego absolwenta Jakuba Kwiatkowskiego.

W swoim wystąpieniu skierowanym do zebranych Pani Dyrektor stwierdziła:

Dzisiejsze spotkanie to krótkie podsumowanie roku szkolnego, który właśnie się kończy. Wydarzyło się w nim wiele dobrego, razem przechodziliśmy przez łatwe i trudne momenty, doświadczyliśmy zdalnego nauczania, celebrowaliśmy sukcesy, wyciągaliśmy wnioski z lekcji, jakie dawało nam życie. To czas, który nauczył nas wszystkich wzajemnego zrozumienia oraz pokory.

Dla każdego z Was okres pobytu w „Dwójce” to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania pierwszych ważnych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu.

Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Nieraz podczas spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa. Za Wami pierwszy egzamin ósmoklasisty, który odbywał się w nietypowych warunkach. Po nim przyjdą kolejne egzaminy, które mogą stać się przepustką do następnego etapu w życiu.

Wierzę, że otrzymaliście solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować Wam plany i marzenia.

Za Wami lata nauki, zmagań konkursowych, rywalizacji sportowej. Wielu z Was uzyskiwało świadectwa z wyróżnieniem, dołączając do licznego grona prymusów, są wśród was laureaci i finaliści konkursów, na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, wybitni sportowcy reprezentujący szkołę.

Dziękuję wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, w zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji nawet w czasie pandemii.

Dziękuję moim nauczycielom, którzy odkrywali w was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy.

Dziękuję również Waszym Rodzicom, którzy nie mogą uczestniczyć w tej uroczystości ze względów na obostrzenia sanitarne, bo to oni każdego dnia stanowili dla was wsparcie na tej krętej szkolnej drodze wiedzy”.

W roku szkolnym 2019/2020 mury szkoły opuścili uczniowie:

klasy VIII a – wych. Agata Urbańska,

klasy VIII b – wych. Ilona Radomska,

klasy VIII c – wych. Joanna Ciesielka (kl. IV – VII – Katarzyna Pawłowska),

klasy VIII d – wych. Joanna Jabłonowska