Plan pracy pedagoga, psychologa i logopedy

Plan pracy pedagoga, psychologa i logopedy obowiązujący w trakcie trwania nauczania zdalnego:
PEDAGOG – KATARZYNA RUTKOWSKA
PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.00
WTOREK 8.00 – 12.00
ŚRODA 8.00 – 12.00
CZWARTEK 8.00 – 13.00
PIĄTEK 8.00 – 11.00
PSYCHOLOG – ANNA JARZYŃSKA
PONIEDZIAŁEK 8.30 – 12.00
WTOREK 8.00 – 13.00
ŚRODA 8.00 – 12.00
CZWARTEK 8.00 – 14.00
PIĄTEK 8.00 – 11.30
LOGOPEDA – MONIKA JANKIEWICZ
PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.30
WTOREK 8.00 – 14.30
ŚRODA 8.00 – 11.00
CZWARTEK 8.00 – 10.00
PIĄTEK 8.00 – 12.00
Pedagog, psycholog i logopeda pełnią dyżur w budynku przy ul. Płockiej 38 A
Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w kl. 1-3 odbywają się zgodnie z planem, na terenie szkoły.🥰