19 listopad – czwartek ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

19 listopad – czwartek ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

Zapraszamy  kl. 6, 7 i  8  do przesyłania zdjęć o następującej tematyce:

  • Co można robić zamiast sięgania po papierosa, sposoby na odreagowanie napięcia – np.: spacer z psem? Zdrowa przekąska? Aktywność fizyczna?
  • Przedstawianie sposobów rzucania palenia (technika dowolna, np. plakat, pokaz slajdów, grafika komputerowa).

TERMIN WYSYŁANIA PRAC: 23 LISTOPAD – PONIEDZIAŁEK

PRACE WYSYŁAMY NA POCZTĘ:

Pedagog szkolny – k.r.pedagogszkolny@onet.pl

Psycholog szkolny – anna_kow@poczta.onet.pl

Zagrożenia płynące z palenia papierosów

Szacuje się, że co drugi nastolatek w Polsce pali. Niemal 60% osób w wieku 15-18 lat przynajmniej raz w życiu sięgnęło po papierosa. Młodzi ludzie z reguły zaczynają palenie w wieku 12-14 lat, ale niektórzy wcześniej, nawet – co może się wydawać szokujące – w wieku 8 lat.

Z powodu chorób odtytoniowych umiera rocznie około 70 tysięcy osób, co stanowi 17% wszystkich zgonów w Polsce. Szczególnie drastyczne skutki palenia tytoniu obserwuje się wśród kobiet – nowotwory płuca są najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet. Od kilku lat więcej kobiet umiera w Polsce z powodu raka płuca niż z powodu raka piersi!

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19

Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych – typu „jool”, „vype”, „iqos”), znacznie ciężej przechodzą infekcję koronawirusem.  Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą cięższego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących. W opinii ekspertów pandemia COVID-19 to doskonały moment na rzucenie palenia.

Korzyści wynikające z zaniechania palenia:

  • w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi;
  • w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu;
  • w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc;
  • w ciągu 3-9 miesięcy ustępuje kaszel, duszność, zadyszka i trudności z oddychaniem, rozpoczyna się regeneracja rzęsek, które pomagają oczyścić oskrzela i chronią przed infekcjami;
  • rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących;
  • w okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących;
  • 15 lat po zaprzestaniu palenia ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej.

Źródło: http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/1307-swiatowy-dzien-bez-tytoniu-2020