Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? Klasa 7f

Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? Klasa 7f w projekcie Uniwersytetu Dzieci.
Za nami kolejny etap w realizacji projektu Uniwersytetu Dzieci „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”. Pomimo trudności związanych z nauczaniem zdalnym nadal realizujemy postawione przed nami zadania. W ramach projektu uczniowie klasy 7f rozwijają postawę zaufania i odpowiedzialności za drugą osobę. Oglądając wykład dowiedzieli się czym jest odpowiedzialność-jako wartość i postawa. W trakcie grupowej aktywności analizowali ważne problemy społeczne w kontekście tzw. kręgów odpowiedzialności: od najdalszej do najbliższej sfery wpływu. Udział w projekcie rozwija u uczniów wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz buduje postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.
 Dorota Gumińska