Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020 / 2021

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

w roku szkolnym 2020 / 2021

 

  • 2 listopada 2020 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 21 – 22.12. 2020   dni  wolne od zajęć  dydaktycznych
  • 30 kwietnia 2021 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 25 – 26 – 27 maja 2021 egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I – VIII)
  • 4 czerwca 2021 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

W dniach wolnych od zajęć  dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

w świetlicy szkolnej (sala nr 45 i sala nr 19 – bud. ul. Płocka 38a) w godzinach: 6:30 – 15:30