Betlejemskie Światełko Pokoju

“Przyglądać się harcerskiej służbie będziemy w blasku ognia z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to Światło Służby. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć.”
Harcerze Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka w dniu 14.12.2020r. przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju do sierpeckich instytucji samorządowych.