Gala Finałowa Konkursu Lingwistycznego

10 czerwca 2021 r. zostały wręczone nagrody laureatom Konkursu Lingwistycznego.
Uroczystego otwarcia gali finałowej konkursu dokonała pani Ewa Jancewicz – dyrektor Liceum, która pogratulowała laureatom wiedzy i umiejętności językowych. Słowa uznania skierowała również do nauczycieli nagrodzonych uczniów.
Podsumowania konkursu dokonała pani Alicja Wawrocka-Świeczkowska – wicedyrektor Liceum, nauczycielka języka niemieckiego. Podkreśliła, że w konkursach wzięło udział 90 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu sierpeckiego, rypińskiego, lipnowskiego, płockiego.
Następnie laureaci otrzymali nagrody 👏👏👏. Nauczycielom zostały wręczone dyplomy uznania jako wyraz wdzięczności za przygotowanie uczniów do konkursów, motywowanie ich do rozwijania swoich zainteresowań i pasji🌹🌹🌹.
Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny nasze przedsięwzięcie spotkało się z tak życzliwym przyjęciem zarówno ich uczestników, jak i nauczycieli, a tym samym doczeka się następnej edycji.
Na zakończenie, pani dyrektor Ewa Jancewicz życzyła laureatom dalszego doskonalenia umiejętności językowych.
Lista laureatów znajduje się na naszej stronie: