Krajowa Odznaka Jakości eTwinning 🏅

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning 🏅
Miło nam poinformować, że zrealizowany w mijającym roku szkolnym 2020/2021 międzynarodowy projekt eTwinning “Mali Odkrywcy” został nagrodzony przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce: Krajową Odznaką Jakości.
Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania eTwinning reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli to uznanie ich pracy, dla dzieci motywacja do dalszej aktywności i wykonywania zaplanowanych działań, a dla szkoły potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartości na współpracę europejską.
Projekt po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja, wymiana informacji i współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi oraz wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej.