Nowy rok szkolny się zaczyna

Nowy rok szkolny się zaczyna

Już czeka szkoła i koledzy,

I w książkach – zasób nowej wiedzy.

Witaj szkoło, oto wracamy!

Czekamy na Was, do zobaczenia!