Uroczyste pożegnanie absolwentów

,,Wszystko się kończy

i wszystko przemija.

Lecz jest coś w życiu,

co nigdy nie mija.

A tym są miłe wspomnienia!”

               23 czerwca 2022 r. uczniowie klas ósmych uroczyście zakończyli naukę w Szkole Podstawowej nr 2. Te podniosłe chwile absolwenci przeżywali w gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki wraz z wyjątkowymi gośćmi: p. Jarosławem Perzyńskim– Burmistrzem Miasta Sierpca, p. Markiem Zdrojewskim – Naczelnikiem Wydziału Oświaty, p. Anetą Dębowską – Inspektorem Wydziału Oświaty i Kultury, p. Aleksandrą Grzybowską – Inspektorem Wydziału Oświaty i Kultury, p. Katarzyną Kęsicką- pracownikiem Urzędu Miasta, p. Dariuszem Malanowskim- przewodniczącym Rady Miejskiej, p. Waldemarem Frydrychowiczem – wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, ks. Sebastianem Zalewskim – wikariuszem Parafii Szkolnej, p. Piotrem Podlaskim– prezesem ZNP, p. Piotrem Rzeszotarskim- przewodniczącym Rady Rodziców, p. Przemysławem Burzyńskim – wiceprzewodniczącym Rady Rodziców, p. Niną Smulską – sekretarzem Rady Rodziców, p. Anną Matuszewską i p. Jakubem Grodzickim przedstawicielami sierpeckich mediów oraz z rodzicami.

Uroczystość poprowadzili uczniowie: Julia Zimnawoda i Mateusz Olszewski. Zgodnie z tradycją szkoły ósmoklasiści złożyli ślubowanie i przekazali poczet sztandarowy uczniom klas siódmych.Wzruszajace podziękowania skierowane do Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły, rodziców, gości wygłosili przedstawiciele klas ósmych: Gabriela Żłobecka i Adam Maliszewski, zaś uczennica klasy siódmej- Amelia Babecka pożegnała absolwentów. Następnie głos zabierali kolejno: Dyretor Szkoły – p. Anna Trzcińska, Burmistrz Miasta – p. Jarosław Perzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Dariusz Malanowski, Naczelnik wydziału Oświaty – p. Marek Zdrojewski, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Piotr Rzeszotarski.

Wreszcie nadszedl czas na wręczenie Nagród Burmistrza, którego dokonał p. Jarosław Perzyński.

Stypendium za najwyższą średnią otrzymały uczennice: Julia Zimnawoda 8b i Wiktoria Czajka 8d.

Jednorazową nagrodę pieniężną otrzymali: Dominik Dołasiński 8a, Bartosz Frydrychowicz 8b, Igor Nawrocki 8b, Julia Zimnawoda 8b, Kamila Sękielewska 8c, Jakub Pacek 8c, Szymon Kozakowski 8c, Wiktoria Ulicka 8d, Wojciech Ryniecki 8d, Adam Maliszewski 8d, Karolina Maciejewska 8d, Mateusz Bogucki 8d, Nikola Misztal 8d, Julia Wolska 8d.

Nagrody rzeczowe za działalność wolontariacką odebrali: Antoni Woliński 8d, Bartosz Wiśniewski 8d, Mateusz Olszewski 8d.

Następnie Panie Dyrektor szkoły wręczyły listy gratulacyjne  rodzicom uczniów szczególnie wyróżniającym się w nauce oraz podziękowania rodzicom za wsparcie i wieloletnią pracę na rzecz naszej placówki. Z kolei wychowawcy klas 8 i dyrekcja przekazali nagrody wszystkim wyróżniającym się w nauce absolwentom szkoły. W dalszej części spotkania wręczono nagrody za osiągnięcia w sporcie, pracę w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Wolontariacie, Poczcie Sztandarowym oraz ,,Wesołym Nutkom” za aktywny udział w życiu kulturalno-artystycznym szkoły.

Uroczystość zakończył program artystyczny i prezentacja w wykonaniu klas ósmych ,,Z Dwójki …do Stacji Przyszłość”.

Drodzy Absolwenci skończył się czas pobytu w murach naszej szkoły. Rozpoczynacie nową przygodę, zostawiając w tym miejscu wiele wspomnień i przeżyć. Życzymy Wam szczęśliwej drogi ku przyszłości, optymizmu i trafnych wyborów.

               ,,Niech Wam szczęście zawsze sprzyja”