Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Drodzy ósmoklasiści!

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 08.07.2022r.

w godz. 9.00-15.00 w sekretariacie szkoły przy ul. Płockiej 38a