Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Gratulujemy uczniom naszej szkoły wysokich wyników z egzaminu ósmoklasisty.

Dwoje uczniów otrzymało maksymalny wynik z dwóch przedmiotów: z matematyki i języka angielskiego.

Czworo ósmoklasistów uzyskało 100% z matematyki, a  10 uczniów uzyskało maksymalny wynik z języka angielskiego. 

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów.