XV Festiwal pieśni i piosenki patriotycznej – Regulamin

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

NA XV FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

DLA SZKOŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SIERPECKIEGO

                 „Tobie wyśpiewam Ojczyzno”

POD PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa: cele festiwalu, warunki uczestnictwa , zasady przebiegu i kryteria oceny.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

e-mail szkoły: sp2@edu.sierpc.pl

telefon: (24)275-22-53

 1. CELE FESTIWALU:
 • popularyzacja śpiewania piosenek i pieśni patriotycznych,
 • wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia na potrzeby innych ludzi,
 • przywrócenie pamięci niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 • propagowanie obchodów świąt narodowych,
 • wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnicy:
 • Soliści ,
 1. Główne zasady uczestnictwa:
 • Festiwal ma zasięg powiatu sierpeckiego,
 • Festiwal skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu sierpeckiego
 • szkoła zgłasza do dwóch swoich reprezentantów w każdej kategorii wiekowej na podany adres  : salainfo77@gmail.com, do 10 marca 2023 r. , przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową
 • każdy wykonawca prezentuje jeden utwór o tematyce patriotycznej, nawiązującej do wydarzeń historycznych i polskich tradycji narodowych
 • prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella.
 • uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

I KATEGORIA   -uczniowie klas 4-6

II KATEGORIA  – uczniowie klas  7-8

 1. Zgłoszenie:
 • Przesłanie kart zgłoszeniowych jest jednoznaczne:

-ze zgodą na udział w XV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu; na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nazwa szkoły, miejscowość zamieszkania) w celach wynikających z organizacji festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781, ze zm.) oraz na umieszczania i prezentowanie wizerunku uczestnika na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych oraz na stronie szkoły i profilu Facebook;

-z przyjęciem do wiadomości, że Administratorem danych uczestników festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr2 im. Armii Krajowej, z siedzibą przy ul. Płockiej 38 a w Sierpcu; dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

-z oświadczeniem, że dane podane są dobrowolnie i z świadomością prawa do dostępu do innych treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Dołasińska          tel. 604 412 595

Elżbieta Olszewska-Lamka   tel. 505 357 736

Opiekun uczestnika Przeglądu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku – zdjęć fotograficznych wykonanych w czasie trwania Festiwalu w materiałach promocyjno-informacyjnych organizatora, w szczególności w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.

 1. ZASADY PRZEBIEGU I KRYTERIA OCENY
 1. Komisja konkursowa powołana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
 2. W skład komisji wchodzą Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu, nauczyciele muzyki, historii
 1. Jury wyłoni Laureatów każdej kategorii : 3 pierwsze miejsca, wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej
 2. Decyzje Jury są ostateczne
 3. Jury konkursowe oceniać będzie:

-walory głosowe

-poziom interpretacji utworu

-dobór repertuaru

-wyraz artystyczny prezentacji

 1. Prezentacje konkursowe odbędą się 31 marca 2023 roku o godz. 8.30 w sali gimnastycznej szkoły przy ulicy Płockiej 38a.                        

We wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU

XV FESTIWAL PIEŚNI – formularz zgłoszeniowy