Pedagog Szkolny – wydarzenia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Program profilaktyczno-wychowawczy “Strażnicy Uśmiechu”

W szkole realizowany jest przez pedagoga szkolnego p. Annę Biegańską oraz p. Monikę Michalską nowy program profilaktyczno-wychowawczy “STRAŻNICY UŚMIECHU”. To warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku 5-10 lat i 11-15 lat. Celem programu jest pomoc dzieciom w budowaniu ich stabilności emocjonalnej, rozwijaniu  optymalnych strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami oraz poprawa ich umiejętności komunikacyjnych. Jest nim też umacnianie zaufania do siebie i innych oraz wzbogacanie dziecięcej wiedzy o sobie i innych ludziach poprzez interakcje podczas zabawy. Szczególne wartości programu to: ćwiczenia warsztatowe dające dzieciom możliwość uświadomienia sobie i wyrażenia swoich wewnętrznych przeżyć, zarówno poprzez indywidualną symboliczną ekspresję, jak i rozmowy w grupie, współczująca, nieoceniająca, niedyrektywna obecność dorosłych.

Program “Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

W szkole realizowany jest przez pedagoga szkolnego p. Annę Biegańską oraz p. Monikę Michalską nowy program profilaktyczno-wychowawczy “APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”. Program składa się z 10 działów: Apteczka Skarbów, Optymizmu, Przyjaźni, Kreatywność, Wytrwałość, Zdrowie, Szczerość, Życzliwość, Wdzięczność, Marzenia. Dzieci uczą się jak leczyć rany duszy, pozytywnego myślenia o sobie i innych, okazywanie miłości, przyjaźni, odkrywają swoje talenty, próbują zrozumieć i wspierać innych, okazywać wdzięczność za to co je spotyka, wyznaczają sobie cele i snują marzenia.

28.11.2016 r. – 2.12.2016 i 8-9.12.2016 r.  Warsztaty Profilaktyczne

W dniach 28.11.2016 r. – 2.12.2016 r. i 8-9.12.2016 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne pod hasłem: “Zapobieganie zachowaniom ryzykownym powodującym uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, prowadzone przez panią psychoterapeutkę Anitę Grunwald z Pracowni Profilaktyki “Krokus” z Krakowa. W klasach VI- tych skupiono się głównie na temacie “Papierosy”. O tym dlaczego palenie szkodzi zdrowiu. W klasach III-IV oprócz tematyki uzależnień poruszono temat “Mobbing w szkole”, w klasach I-II zasady dobrego zachowania. Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w tego typu warsztatach. Zapoznają się z tematyką uzależnień, środków psychoaktywnych jak i rozwojem emocjonalnym, społecznym.

11.12.2015 r. Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego”Barwy Jesieni” 

Przyznano I, II, III miejsce oraz cztery wyróżnienia. Wręczenia nagród dokonała pani pedagog Anna Biegańska oraz nauczyciel plastyki pani Joanna Gąsiorowska. Sponsorem nagród był PZU SA

23 listopada 2015 r.  Warsztaty dla klas IV-VI  ” Cyberprzemoc”
  19 listopada 2015 r.  Światowe Dni Rzucania Palenia !
   W szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pod hasłem”Dzień bez papierosa” poprowadzone przez pedagoga szkolnego p. Annę Biegańską. Warsztaty przeprowadzono w klasach: VI C, V C, IV C.  Celem warsztatów jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych, uświadomienie uczniom zagrożeń jakie niesie ze sobą  palenie papierosów. Uczniowie podczas warsztatów aktywnie włączali się w rozmowę, wykonali plakaty i prace plastyczne pod hasłem “Dzieci bez papierosa”. Z prac wykonanych na warsztatach utworzono gazetkę ścienną.

Wrzesień 2015  –  Spotkanie dzieci klas pierwszych z Policjantami

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Styczeń 2017 r.  – Spotkanie z Kuratorem Zawodowym

W dniu 23 stycznia 2017 r.  uczniowie klas VI wzięli udział w spotkaniu z kuratorem zawodowym do spraw nieletnich na temat „Środki wychowawcze stosowanie przez Sąd wobec nieletnich”. Podczas spotkania poruszony został problem demoralizacji, w tym wyciągania konsekwencji za stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy, stosowanie używek oraz nierealizowanie obowiązku szkolnego. Uczniowie zostali zapoznani z podstawami definiującymi jak: demoralizacja czy karalny rozbój. Spotkanie odbyło się w obecności pedagoga szkolnego. Wszelkie oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży niosą za sobą sukces wychowawczy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zajęcia edukacyjne w kl. 3 d “Cyberprzemoc”

STOP MOBBINGOWI SZKOLNEMU – ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 

Bezpieczne wakacje 2017 – spotkanie z Policjantem