Z Życia Szkoły

MIEJSKIE  O B C H O D Y  70. rocznicy  P O W S T A N I A  WARSZAWSKIEGO

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Sierpc i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

1 VIII 2014 r.

  • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez przedstawicieli samorządu Miasta Sierpc przed  pomnikiem “Żołnierzom Września 1939 i Armii Krajowej w Hołdzie”  

28 VIII 2014 r.

  • Wycieczka grupy 41 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do Warszawy pod hasłem “Szlakiem walk powstańczych” (dofinansowana przez samorząd miejski).

 

W wycieczce wzięło udział 41 uczniów z : Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu oraz 6-ciu opiekunów: p. Dorota Ossowska, p. Katarzyna Kordulasińska, p. Iwona Brudnicka, p. Beata Karkusz,  p. Elżbieta Olszewska- Lamka oraz p. Marek Z. Zdrojewski. Kierownikiem wycieczki była p. Hanna Kurta.  Po przyjeździe do Warszawy podzieliliśmy się na 2 grupy i z przewodnikiem zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz obejrzeliśmy film pt. „ Miasto ruin”. Następnie udaliśmy się pod pomnik Powstania Warszawskiego. Uczniowie zostali zapoznani z jego historią i przesłaniem, po czym ruszyliśmy spacerem pod płytę upamiętniającą wybuch czołgu w dniu 13.08.1944r. na ul. Kilińskiego, a stamtąd pod pomnik „Małego Powstańca„ (przypomnienie działalności starych szeregów), na Rynek Starego Miasta oraz do Katedry Św. Jana, gdzie uczniowie zobaczyli gąsienicę „Goliata”, który zburzył ten kościół. Z Placu Zamkowego przeszliśmy Krakowskim Przedmieściem do Pałacu Prezydenckiego oraz pod pomnik Józefa Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza.  Historię miasta Warszawy i walk powstańczych przybliżyła p. Iwona Brudnicka. Uczestnicy wycieczki byli szczęśliwi i zadowoleni.

 IX 2014 r.

  • Od początku września 2014 r. trwa cykl spotkań w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc  z dyrektorem Tomaszem Krukowskim. Podczas lekcji muzealnych zorganizowanych dla uczniów  klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w bardzo interesujący i przystępny sposób przedstawiane są przyczyny wybuchu powstania warszawskiego jego przebieg i upadek.

 

 

  • Dla klas II i III zorganizowano spotkania z p. Tomaszem Kowalskim (Absolwentem SP nr 2 Sierpc, studentem Wydziału Sztuk Pięknych- UMK Toruń, miłośnikiem historii i starego miasta Sierpc), na których przybliżał udział w powstaniu warszawskim najmłodszych – “Dzieci walczącej Stolicy”.
  •  GRA MIEJSKA “ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ W SIERPCU” 

        W dniu 11 września 2014 r. drużyna uczniów z klas trzecich i szóstych brała udział w grze miejskiej upamiętniającej 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej i 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie mieli do wykonania wiele ciekawych zadań:  > wykazać się znajomością mapy, > wiedzą na temat II wojny światowej i wybuchu Powstania Warszawskiego, > opatrzyć ranną sanitariuszkę, > zaśpiewać piosenkę o tematyce wojennej i rozwiązać zaszyfrowaną wiadomość. Potrzebna była również dobra sprawność fizyczna. Wszyscy wspaniale się bawili.

 

  • Gra miejska z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.10.2014 r.